0:00 / 0:00

Tại sao và lúc nào xem phim ta khóc?

516 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

The School of Life

The School of Life

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2018-03-14

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Chúng ta thường cho rằng những cảnh phim buồn mới làm mình bật khóc, nhưng sự thật thì ngược lại. Những cảnh phim đáng yêu mới thật sự làm chúng ta xúc động.

Người dịch: Hồng Thư