0:00 / 0:00

Tại sao nên đọc sử thi Aeneid của Virgil?

367 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2018-03-19

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Vào năm 19 TCN, Virgil, nhà thơ người Rome, bị say nắng và qua đời trên đường trở về Ý. Khi còn trên giường bệnh, Virgil nghĩ về bản thảo mà ông đã đặt nhiều tâm huyết hơn 10 năm. Đó là thiên sử thi tên "Aeneid". Virgil không thỏa mãn bản chỉnh sửa cuối cùng, do đó đã yêu cầu bạn mình hủy nó. Nhưng họ đã từ chối. Không lâu sau khi Virgil từ trần, Augustus đã ra lệnh cho xuất bản "Aeneid". Tại sao Augustus lại quan tâm đến việc bảo vệ thi phẩm của Virgil đến vậy?

Người dịch: Hồng Thư