0:00 / 0:00

Tại sao nên đọc "Macbeth" của William Shakespeare?

677 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2018-04-05

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Có một vở kịch khiến mọi người sợ đến nỗi mê tín rằng không bao giờ được phép trong nhà hát thốt lên tên vở kịch. Vở kịch đó mở màn bằng cảnh ba mụ phù thủy và kết thúc bằng một cái đầu đẫm máu bị chặt lìa. Vở kịch đó chứa đầy bí ẩn, lời tiên tri, hoang tưởng và những vụ ám sát tàn độc. Vở kịch đó, do William Shakespeare sáng tác, có tên là "Vở kịch người Scotland" hay còn tên khác là "Bi kịch của Macbeth". Vậy, "Macbeth" có gì đặc biệt mà ta nên đọc?

Người dịch: Hồng Thư