0:00 / 0:00

Tại sao một số người thuận tay trái?

594 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2017-02-08

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Hiện nay 1/10 dân số thế giới thuận tay trái. Vì sao số người thuận tay trái lại ít như vậy? Và tại sao hiện tượng thuận tay trái lại xuất hiện? Để trả lời những câu hỏi này, Daniel M. Abrams nghiên cứu yếu tố di truyền gene và chứng minh tỷ lệ giữa người thuận tay phải và người thuận tay trái phản ánh sự cân bằng giữa áp lực cạnh tranh và áp lực hợp tác trong tiến trình tiến hóa của loài người.