0:00 / 0:00

Tại sao gọi Herodotus là ông tổ sử học?

457 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Nguyễn Đình Tùng

 đăng ngày 2018-01-22

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Cách đây 2.500 năm, cách viết sử như chúng ta biết chưa hề tồn tại. Những chuyện đã xảy ra được liệt kê theo sự kiện và hầu như không quan tâm giải thích nguyên nhân. Herodotus muốn có một cách hiểu sâu sắc và hợp lí hơn nên ông đã chọn cách tiếp cận mới: xem xét các sự kiện từ cả hai phía để hiểu rõ nguyên nhân. Mark Robinson sẽ giải thích cho chúng ta biết "lịch sử" đã hình thành như thế nào.

Người dịch: Nguyễn Đình Tùng