0:00 / 0:00

Tại sao chúng ta thích xem tin tai họa?

562 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

The School of Life

The School of Life

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2018-03-14

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Tại sao chúng ta lại thích xem những tin về thiên tai, tai nạn? Có phải vì bản chất chúng ta tàn nhẫn, hay tọc mạch chuyện trên đời? Không, đó là vì chúng ta đang cố tìm một thứ quan trọng qua những thảm kịch đó.

Người dịch: Hồng Thư