0:00 / 0:00

Tại sao chúng ta cần bảo vệ cá voi?

579 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2017-04-01

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Theo nhà sinh vật học biển Asha de Vos, cá voi đảm nhận một vai trò vô cùng quan trọng: Cá voi là những kỹ sư sinh thái giúp duy trì sự bền vững và sức khỏe của đại dương nhờ... phân. Hãy lắng nghe bài diễn thuyết của Asha de Vos để hiểu rõ hơn công việc thầm lặng nhưng quan trọng này của cá voi trong việc duy trì sự bền vững và sức khỏe của đại dương cũng như của hành tinh.