0:00 / 0:00

Tác dụng của âm nhạc

1079 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

The School of Life

The School of Life

Diễn giả:

Admin Account

 đăng ngày 2017-03-19

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Series "Văn hóa đại chúng" sẽ được đăng vào chủ nhật hàng tuần. Đó là những góc nhìn khác, những nhận định sâu sắc, và những nền tảng để chúng ta có thể làm được gì đó tốt hơn. Nếu bạn muốn bảo trợ series này, hãy liên hệ với SOSUB nhé: [email protected]

Dịch bởi: Ken Tran