0:00 / 0:00

Sức mạnh của sự yếu đuối

910 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2017-02-23

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Brené Brown nghiên cứu sự kết nối của con người, thứ tạo nên sự đồng cảm, yêu thương nơi chúng ta. Trên sân khấu TEDxHouston, Brené Brown chia sẻ bài học mà cô rút ra từ cuộc nghiên cứu của mình, một bài học giúp cô hiểu thêm về bản thân cô cũng như bản chất của con người.