0:00 / 0:00

Sức mạnh của lời mở đầu hay

405 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2016-11-07

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của một lời mở đầu hay. Nó là khởi đầu lôi cuốn độc giả đến với tác phẩm của bạn. Carolyn Mohr sẽ chỉ chúng ta những mẹo hay để viết một bài văn hay cũng như một lời mở đầu hấp dẫn.