0:00 / 0:00

Sự vĩ đại của bảng tuần hoàn Mendeleev

458 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2016-11-29

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Trước Mendeleev đã có nhiều người lập danh sách, sắp xếp các nguyên tố thành bảng tuần hoàn, nhưng vì sao bảng tuần hoàn của Mendeleev lại được tôn vinh đến vậy? Trong video này, Lou Serico sẽ lấy Eka-Nhôm làm ví dụ giải thích về sự vĩ đại của bảng tuần hoàn Mendeleev