0:00 / 0:00

Sự tiến hóa nơi thành phố lớn

194 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Ari

 đăng ngày 2017-01-04

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Bằng cách phân tích các loài chuột, chó sói, Jason Munshi-South cho thấy sự tiến hóa của các loài động vật ở vùng thành thị lớn.