0:00 / 0:00

Sự phân cực - Cốt lõi tạo ra những đặc tính của nước

88 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2016-11-30

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Nước rất cần thiết cho sự sống và mang những đặc tính chỉ có của riêng nó. Câu trả lời nằm ở mối liên kết oxy với 2 nguyên tử hydro. Trong video này, Christina Kleinberg sẽ giải thích về mối liên kết ấy.