0:00 / 0:00

Sự nguy hại của Internet

2411 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

The School of Life

The School of Life

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2018-04-06

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Các công nghệ xuất hiện suốt nhiều thế kỉ qua đã làm thay đổi hoàn toàn cách chúng ta kết nối với nhau. Lợi ích của Internet hiện diện ngay trước mắt, nhưng nó cũng chứa nhiều rủi ro và nguy hại tiềm tàng. Và Internet có ít nhất 4 điều nguy hại.

Người dịch: Hồng Thư