0:00 / 0:00

Sự kinh ngạc dưới mặt nước

82 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Ari

 đăng ngày 2016-12-10

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Hãy cùng David Gallo khám phá cuộc sống dưới mặt nước nhé.