0:00 / 0:00

Sự hưng thịnh và lụi tàn của đế chế Inca

818 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Nguyễn Đình Tùng

 đăng ngày 2018-02-27

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Đế chế Inca từng là một đế chế lớn mạnh nhất ở tây bán cầu với dân số gần 10 triệu người. Nhưng sau 100 năm hưng thịnh suốt thế kỷ 15, đế chế Inca đã biến mất. Chuyện gì đã xảy ra? Gordon McEwan sẽ cho chúng ta biết về sự phát triển và lụi tàn của đế chế Inca đã diễn ra như thế nào.

Người dịch: Nguyễn Đình Tùng