0:00 / 0:00

Chơi với tên lửa

63 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Hồ Thị Thanh Nga

 đăng ngày 2016-08-16

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Doanh nhân Steve Jurvetson hướng các thành viên của TED tới niềm đam mê tuyệt vời của anh. Đó là phóng các tên lửa mô hình, bằng cách chia sẻ các bức ảnh đẹp, niềm vui của mình, và cả một chút mạo hiểm nữa.