LIN Center

LIN Center

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN là một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận độc lập của Việt Nam (theo quyết định số 741/QĐ-LHH, ra ngày 26 tháng 5 năm 2009, dưới sự quản lý của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam). Là trung tâm nguồn duy nhất dành cho các cá nhân và tổ chức cam kết giải quyết những vấn đề cộng đồng ở miền Nam Việt Nam, LIN đã nhanh chóng trở thành tổ chức được nhiều bên liên quan tin cậy tìm đến. LIN nhắm đến hỗ trợ những nhà lãnh đạo và những người giải quyết vấn đề trong cộng đồng của chúng ta - họ là những người không chờ đợi người khác giải quyết các thách thức thực sự mà chủ động đưa ra sáng kiến để làm điều đó. Chi tiết xem thêm tại: linvn.org

Share on Facebook