Pixar

Pixar

Pixar là hãng hoạt hình huyền thoại đã tạo nên hàng loạt tượng đài và những đột phá mang tính cách mạng trong lĩnh vực làm phim hoạt hình bằng hàng loạt tác phẩm cực kỳ nổi tiếng... Và điều thú vị không kém là Pixar được sáng lập bởi huyền thoại Steve Jobs, và từ đó đã giúp ông trở lại với ngai vàng ở Apple!

[Nghệ thuật kể chuyện #07] Lời khuyên cho người kể
[Nghệ thuật kể chuyện #06] Thế giới và nhân vật
[Nghệ thuật kể chuyện #05] Nếu như...
[Nghệ thuật kể chuyện #04] Câu chuyện yêu thích của bạn
[Nghệ thuật kể chuyện #03] Chúng ta đều là người kể chuyện
[Nghệ thuật kể chuyện #02] Nhập môn kể chuyện
[Nghệ thuật kể chuyện #01] Sơ lược về Pixar