Hans Rosling

Hans Rosling

Cố giáo sư Hans Rosling đáng kính, vị anh hùng của TED đã qua đời năm 2017. Nhưng những bài giảng tuyệt vời của ông sẽ mãi mãi là di sản quý giá của cả nhân loại....

Sự thật về dân số thế giới
Gia tăng dân số toàn cầu
Tôn giáo và trẻ em