Bill Gates

Bill Gates

Bill Gates, tỷ phú liên tục nắm giữ vị trí người giàu nhất thế giới, và cũng là nhà từ thiện lớn nhất thế giới. Hiện nay ông và quỹ "Bill & Melinda Gates Foundation" đang tập trung vào những vấn đề lớn của thế giới, như giải quyết dịch bệnh nguy hiểm, xóa đói giảm nghèo, giải quyết an ninh năng lượng, nâng cao chất lượng giáo dục, và nhiều vấn đề khác...

Đột phá nhỏ, tác động lớn
Tôi sẽ giảng về Nelson Mandela
Tương lai của nông nghiệp
Tại sao chính phủ nên thúc đẩy đột phá?
Món quà tuyệt vời, tác động tuyệt vời
Hãy đẩy CO2 xuống điểm 0!
Ứng phó với đại dịch
Giáo viên cần phản hồi
Hãy nói về sốt rét và giáo dục