Prince Ea

Prince Ea

Richard Williams, nổi tiếng với nghệ danh Prince Ea. Anh là một nghệ sĩ, một nhà thơ, một rapper, và là một nhà làm phim. Anh cũng là một người cực kỳ tích cực trong hoạt động bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, và các hoạt động xã hội khác...

Bầu chọn yêu thương
Con người vs Trái Đất
Làm việc để sống hay sống để làm việc?
Có thể nào dừng sống ảo?
Đừng sống như đã chết
Tôi kiện hệ thống giáo dục