Kurzgesagt – In a Nutshell

Kurzgesagt – In a Nutshell

Kurzgesagt trong tiếng Đức nghĩa là "In a Nutshell" trong tiếng Anh. Và trong tiếng Việt nó có nghĩa là "tóm tắt". Đúng như nghĩa này, mọi video của kênh này đều hết sức cô đọng, súc tích, và làm animation cực đẹp. Đây cũng là một trong những kênh YouTube chạy Patreon thành công nhất thế giới.

Ai phát minh ra Internet?
Cô đơn trong vũ trụ?
Dòng Vịnh và biến đổi khí hậu
Big Bang - Sự bắt đầu của tất cả