Harvard University

Harvard University

Đại học Harvard là một trong những trường lâu đời và nổi tiếng nhất thế giới, là lò đào tạo ra những lãnh đạo có sức ảnh hưởng nhất thế giới, và hàng đống giải Nobel và những danh dự cao quý khác. Được theo học ở đây là ước mơ của vô số người. SOSUB hy vọng những bản dịch này sẽ phần nào xoa dịu (hoặc thôi thúc hơn nữa) ước mơ đó!

[Công lý #02] Định giá cuộc sống
[Công lý #01] Tính luân lý của việc giết người
Hãy giúp người khác ý thức mục đích sống