0:00 / 0:00

Lãnh đạo luôn ăn sau cùng

805 lượt xem

Nhúng

Tài trợ phụ đề

LIN Center

LIN Center

linvn

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

ADMIN SOSUB.ORG

 đăng ngày 2016-08-16

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Video này được tài trợ bởi Trung Tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN,.

LIN là một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận độc lập của Việt Nam (theo quyết định số 741/QĐ-LHH, ra ngày 26 tháng 5 năm 2009, dưới sự quản lý của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam).

Tìm hiểu thêm tại: LINvn.orgPhiLoiNhuan.org


Simon Sinek là tác gia, là người chuyên nghiên cứu về chủ đề lãnh đạo (leadership). Ở đây, ông nói về một chủ đề mà ông có viết trong một quyển sách "Lãnh đạo luôn ăn sau cùng". Đó là lý do vì sao người lãnh đạo luôn khiến người khác cảm thấy an toàn, tại sao niềm tin ở cấp dưới lại quan trọng như thế. Và ai mới là người lãnh đạo?