0:00 / 0:00

Bắt đầu với câu hỏi "Tại sao?"

5273 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

KenTran

 đăng ngày 2016-08-16

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Trong một quyển sách nổi tiếng khác của Simon Sinek mang tên "Start With Why" (Bắt đầu với câu hỏi tại sao), ông đã nói rất nhiều ví dụ về cách mà một người lãnh đạo truyền cảm hứng cho những người khác, về động cơ và mục đích thực hiện một kỳ công nào đấy. Xuyên suốt những ví dụ đó, ta luôn thấy rằng điều quan trọng nhất chính là câu hỏi "Why". Vậy làm sao để tập hợp quanh mình những người cùng tin vào điều mà mình tin tưởng?