0:00 / 0:00

Học tiếng Hoa dễ dàng hơn

305 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2016-08-03

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Đối với nhiều người, tiếng Hoa là một ngôn ngữ không dễ nói, nhưng học cách đọc những mẫu tự đẹp và phức tạp thì tương đối dễ dàng hơn. ShaoLan sẽ chỉ cho chúng ta cách học và nhận biết ý nghĩa ẩn sau những mẫu tự ấy bằng phương pháp có tên Chineasy. Bạn còn phương pháp nào học tiếng Hoa hữu hiệu khác không? Hãy chia sẻ cùng SoSub!