0:00 / 0:00

Đừng để lỗi lầm gắn chặt suốt đời

1049 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2016-08-10

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Năm 1991, Shaka Senghor đã bắn chết một người. Nói về bản thân, ông miêu tả: “Tôi là một tay bán "thuốc" trẻ, với tính tình nóng nảy, và cây súng lục bán tự động.” Bị nhận án giết người mức 2 có vẻ như là tận cùng của câu chuyện, nhưng điều đó không đúng mà là sự khởi đầu của hành trình dài chuộc lỗi. Trong bài nói của mình, Senghor gửi đến tất cả chúng ta một câu chuyện với những bài học khiêm tốn và đáng trân trọng.