0:00 / 0:00

Tại sao lại là Google Glass?

170 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

KenTran

 đăng ngày 2016-08-16

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Có thể nói Sergey Brin là người có công lớn nhất trong việc đưa Google Glass trở thành một sản phẩm thực tế đến được tay nhiều người trên thế giới, và đang tiếp tục phát triển nó hoàn thiện và tuyệt vời hơn nữa. Trong giới công nghệ, không ai là không mong muốn sở hữu một chiếc kính như vậy. Và sản phẩm này cũng đã truyền cảm hứng tạo nên cả một ngành hoàn toàn mới. Vậy tầm nhìn của Sergey Brin là gì?