0:00 / 0:00

Tại sao binh lính nhớ chiến trường?

196 lượt xem

Nhúng

Tài trợ phụ đề

LIN Center

LIN Center

linvn

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

ADMIN SOSUB.ORG

 đăng ngày 2016-08-01

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Video này được tài trợ bởi Trung Tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN,.

LIN là một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận độc lập của Việt Nam (theo quyết định số 741/QĐ-LHH, ra ngày 26 tháng 5 năm 2009, dưới sự quản lý của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam).

Tìm hiểu thêm tại: LINvn.orgPhiLoiNhuan.org


Dân chúng không nhớ chiến tranh, nhưng binh lính thì thường xuyên. Phóng viên Sebastian Junger chia sẻ những trải nghiệm của ông trong quãng thời gian chung sống với binh lính Mỹ ở tiền đồn Restrepo nằm ở thung lũng Korengal của Afghanistan, nơi chứng kiến trận đánh khốc liệt. Chiến tranh kéo theo một thứ mà ông miêu tả là “một trạng thái khác của đầu óc”, nó cho thấy làm thế nào chiến tranh tạo mối nối kết mạnh mẽ giữa những binh lính. Và chính “mặt trái” đó là thứ binh lính tiếc nhớ.