0:00 / 0:00

Đại dương lớn cỡ nào?

317 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

ADMIN SOSUB.ORG

 đăng ngày 2016-07-29

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Đại dương lớn đến mức nào? Có thể bạn sẽ dễ hình dung hơn về mức độ bao la mênh mông của đại dương khi xem bài này này của Scott Gass. Đó là nơi chứa đựng đa dạng sinh học lớn nhất, rộng nhất, chứa những ngọn núi và những kỳ quan vĩ đại nhất....