0:00 / 0:00

Năng lượng gió trên cao

204 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Hồ Thị Thanh Nga

 đăng ngày 2016-08-16

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Saul Griffith rất đam mê với diều và không nghĩ rằng đó chỉ là một trò chơi trẻ con. Trong bài thuyết trình ngắn này, Saul Griffith tiết lộ công trình mới của công ty Makani Power: những tubine diều khổng lồ có thể tạo ra rất nhiều năng lượng sạch.