0:00 / 0:00

Khảo cổ bằng vệ tinh

130 lượt xem

Nhúng

Tài trợ phụ đề

LIN Center

LIN Center

linvn

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

ADMIN SOSUB.ORG

 đăng ngày 2016-07-29

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Video này được tài trợ bởi Trung Tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN,.

LIN là một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận độc lập của Việt Nam (theo quyết định số 741/QĐ-LHH, ra ngày 26 tháng 5 năm 2009, dưới sự quản lý của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam).

Tìm hiểu thêm tại: LINvn.orgPhiLoiNhuan.org


Việc nghiên cứu lịch sử thông qua ngành khảo cổ thường khiến chúng ta nghĩ ngay đến việc khai quật. Nhưng khai quật ở đâu? Đến đâu để tìm những tàn tích của lịch sử? Làm sao giảm thiểu và khoanh vùng đào bới xuống mức thấp nhất để đạt độ chính xác cao nhất. Một giải pháp mà nhóm của Sarah Parcak ứng dụng chính là sử dụng sức mạnh của vệ tinh.