0:00 / 0:00

Sao ta làm vậy?

539 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2017-02-25

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Tony Robbins là huấn luyện viên hàng đầu thế giới. Trong các buổi giảng dạy của ông, lúc nào cũng đông nghẹt người và đầy năng lượng. Ở đây, ông miêu tả những "sức mạnh vô hình" nào dẫn dắt chúng ta làm việc mà chúng ta đang làm.