0:00 / 0:00

Sách giúp mở rộng trí óc như thế nào?

914 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Ari

 đăng ngày 2016-12-28

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

"Việc đọc rất quan trọng. Nếu bạn biết cách đọc, cả thế giới sẽ mở ra cho bạn." - "Reading is important. If you know how to read then the whole world opens up to you."