0:00 / 0:00

Xu hướng video tương tác

136 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

KenTran

 đăng ngày 2016-07-29

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Có thể TED là nơi dự đoán xu hướng toàn cầu vô cùng tuyệt vời. Cách đây 3 năm, Ryan Merkley đã đưa ra dự đoán về xu hướng video tương tác, và hiện nay bạn đang thấy những chi tiết trong tầm nhìn đó được ứng dụng. Hãy thử xem khả năng tương tác mà Ryan đang xây dựng là gì nhé! Bạn còn có ý tưởng nào tuyệt vời hơn không? Hãy biến ý tưởng đó thành hiện thực!!!