0:00 / 0:00

Vũ trụ muốn giết chúng ta?

234 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2016-08-15

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Phải chăng sẽ có ngày thiên thạch đâm vào Trái Đất? Hay một lúc nào mặt trời tận diệt và Trái Đất sẽ biến mất theo? Hoặc có khả năng Trái Đất bị lỗ đen nuốt mất? Ron Shaney sẽ giải đáp những nghi ngại đó.