0:00 / 0:00

8 yếu tố để thành công - Tập trung

820 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

KenTran

 đăng ngày 2016-08-16

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Richard St. John đã dành nhiều năm nghiên cứu hàng ngàn người thành công ở nhiều lĩnh vực khác nhau, và ông phát hiện ra rằng họ đều có một điều chung là khả năng tập trung rất tuyệt vời. Họ có thể chìm đắm vào công việc quên cả thời gian. Họ có khả năng tập trung tuyệt vời. Và tin vui cho bạn là: Tập trung là một kỹ năng có thể rèn luyện được.