0:00 / 0:00

Bạn dùng bao nhiêu phần trăm não?

223 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

KenTran

 đăng ngày 2016-08-16

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Chúng ta được nói rằng con người bình thường chỉ sử đụng được khoảng 10% khả năng của bộ não, điều đó có chính xác không? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta có thể dùng nhiều hơn, 50% hay thậm chí là 100% chẳng hạn? Vậy giới hạn ở đây là gì? Tại sao bộ não lại hoạt động như vậy?