0:00 / 0:00

Sự vô cùng của số Pi

182 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

KenTran

 đăng ngày 2016-07-29

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Bạn có biết số Pi có bao nhiêu chữ số thập phân không? Có lẽ chúng ta đều nhớ Pi=3.14... rồi quên hết mấy chữ số phía sau. Thực ra, không có ai tính được hết số chữ số thập phân còn lại phía sau của số Pi cả. Đây là một số vô tỉ. À, số vô tỉ là gì nhỉ?