0:00 / 0:00

Câu chuyện 404

178 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Nguyễn Bảo Sơn

 đăng ngày 2016-08-16

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Có lẽ chẳng có ai muốn gặp 1 trang 404: Page not found khi đang lướt web cả đâu ? Nhưng Renny Gleeson đã chỉ cho chúng ta thêm 1 cách nhìn khác về trang 404 này, một cách đầy sáng tạo và hóm hỉnh. Qua đó chúng ta có thể nhìn nhận mỗi lỗi lầm có thể là một cơ hội để 1 ngày mai tốt đep hơn