0:00 / 0:00

Rèn dũa ý nghĩa và xây dựng cái tôi

333 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2016-12-14

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Trong lần trên sân khấu TED này, Andrew Solomon đem đến một bài diễn thuyết đầy xúc động về câu chuyện thuở nhỏ của chính anh và câu chuyện của những con người dũng cảm luôn tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống ngay trong nghịch cảnh. Từ đó, Andrew gửi đến chúng ta một thông điệp: "Rèn dũa ý nghĩa chính là thay đổi bản thân bạn. Xây dựng cái tôi chính là thay đổi thế giới."