0:00 / 0:00

Nhịp điệu của tự nhiên

190 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

KenTran

 đăng ngày 2016-08-16

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một bộ phận của tự nhiên bị sai nhịp? Chỉ cần một thay đổi nhỏ sẽ dẫn đến một chuỗi phản ứng dây chuyền, và dẫn đến thảm họa to lớn. Ở đây, Regina Brinker sẽ cho chúng ta nhìn qua một tý về tác động dây chuyền đó. Ở Việt Nam, bạn có nhận ra sự thay đổi nào trong chuỗi lỗi nhịp của tự nhiên không?