0:00 / 0:00

Quang hợp và đồ ăn

138 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Khắc Huy Nguyễn

 đăng ngày 2016-11-30

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Quang hợp là một phần quan trọng của quá trình trao đổi giữa nguời và cây cối. Trong video này, Amanda Ooten giải thích cho chúng ta quá trình quang hợp, và nói về mối quan hệ giữa quang hợp và cacbonhydrat, tinh bột, và chất xơ, cũng như không khí ta hít thở liên quan như thế nào với những thực phẩm ta ăn.