0:00 / 0:00

Quá trình hình thành Hiến pháp Hoa Kỳ

409 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2017-03-20

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Làm thế nào cuộc họp vốn được triệu tập để điều chỉnh những Điều khoản của Liên bang cuối cùng lại dẫn đến sự hình thành Hiến pháp Hoa Kỳ? Judy Walton sẽ giúp chúng ta khám phá cuộc họp đã thay đổi toàn bộ lịch sử Hoa Kỳ này, đặc biệt ấn tượng là các đại biểu đã phải ngồi bàn thảo trong một căn phòng nóng bức không điều hòa, không máy lạnh liên tục... 3 tháng.