0:00 / 0:00

Tôi kiện hệ thống giáo dục

26344 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Prince Ea

Prince Ea

Diễn giả:

KenTran

 đăng ngày 2016-10-01

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Prince Ea là một rapper chuyên đầu tư về những nội dung truyền cảm hứng, nói về những vấn đề bức xúc của thế giới như giáo dục, môi trường, vân vân... Những bài phát biểu của anh luôn thu hút được sự ủng hộ của mọi người. Ở đây, bạn nghĩ gì về những điều anh nói về hệ thống giáo dục?