0:00 / 0:00

Đừng sống như đã chết

19066 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Prince Ea

Prince Ea

Diễn giả:

KenTran

 đăng ngày 2016-10-03

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Ngoài bài "Gửi thế hệ tương lai" (Dear Future Generations) và "Tôi kiện hệ thống giáo dục" còn có một bài của Prince Ea mà hầu như ai biết đến anh đều từng xem qua, chính là bài này. Tên gốc là: "Ai rồi cũng chết, nhưng không phải ai cũng từng sống", SOSUB.ORG xin phép đổi tiêu đề lại ngắn gọn hơn là "Đừng sống như đã chết". Chúc các bạn có đủ dũng cảm và kỹ năng để theo đuổi ước mơ, và biết đâu trên con đường đó, chúng ta sẽ gặp nhau?