Full bộ TED Talk về hoạt động xã hội

Full bộ TED Talk về hoạt động xã hội

Trong đây là tập hợp 40 video có liên quan đến hoạt động xã hội, như kỹ năng lãnh đạo, cách tạo nên một làn sóng, những case study điển hình, nhưng phương thức sáng tạo, những ứng dụng công nghệ mới vào hoạt động xã hội, và nhiều hơn nữa... Đặc biệt nếu bạn đang lãnh đạo dự án, bạn nhất định phải xem qua.

Hãy nói về sốt rét và giáo dục
Sứ mệnh mới cho cựu chiến binh
Khảo cổ bằng vệ tinh
Tại sao tôi công khai chuyện tôi từng chuyển giới?
Học kinh doanh trong tù
1000 cách nói từ "KHÔNG"
Tôn giáo và trẻ em
Tại sao binh lính nhớ chiến trường?
Hai hệ thống chính trị
Dân chủ trong kỷ nguyên Internet