0:00 / 0:00

Dân chủ trong kỷ nguyên Internet

142 lượt xem

Nhúng

Tài trợ phụ đề

LIN Center

LIN Center

linvn

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

ADMIN SOSUB.ORG

 đăng ngày 2016-08-03

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Video này được tài trợ bởi Trung Tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN,.

LIN là một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận độc lập của Việt Nam (theo quyết định số 741/QĐ-LHH, ra ngày 26 tháng 5 năm 2009, dưới sự quản lý của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam).

Tìm hiểu thêm tại: LINvn.orgPhiLoiNhuan.org


Pia Mancini và các cộng sự mong muốn đưa nền dân chủ của Argentina lên tầm cao mới. Họ xây dựng nền tảng di động nguồn mở nhằm giúp công dân tham gia quy trình lập pháp cũng như làm cầu nối giữa công dân và đại biểu. Đây là ứng dụng hay, thích hợp cho các hoạt động dân sự. Các bạn nghĩ sao?