0:00 / 0:00

Phương trình hạnh phúc

961 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

PragerU

PragerU

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2017-07-03

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Bạn có muốn một phương trình giúp biết chính xác tổng số sự bất hạnh trong cuộc đời bạn không? Phương trình đó là Bất Hạnh = Ảo Tưởng - Hiện Thực. Dennis Prager sẽ giải thích làm thế nào mà nhờ vào phương trình này chúng ta biết được tổng số sự bất hạnh ta có trong đời.

Series "Bài học cuộc đời" của Đại học Prager là chuỗi bài giảng về những yếu tố có liên quan đến cuộc đời chúng ta, và sẽ là những bài học giúp bạn có một cuộc sống tốt hơn. Biết đâu đấy! Nếu bạn muốn bảo trợ series này, hãy liên hệ với SOSUB nhé: [email protected]

Dịch bởi: Hồng Thư

Trong cùng series: